Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 636 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 32
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
2 1557/QĐ-TCT 02/10/2020 Về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax
3 26/2020/TT-BCT 29/09/2020 Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
4 114/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
5 28/2020/QĐ-TTg 24/09/2020 Quy định về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất
6 27/2020/QĐ-TTg 21/09/2020 Quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
7 102/2020/NĐ-CP 01/09/2020 Quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
8 98/2020/NĐ-CP 26/08/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
9 06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 Ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
10 1266/QĐ-TTg 18/08/2020 Về phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
11 1266/QĐ-TTg 18/08/2020 Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
12 1258/QĐ-TTg 17/08/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
13 22/2020/QĐ-TTg 10/08/2020 Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ
14 3468/QĐ-BYT 07/08/2020 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.
15 1175/QĐ-TTg 04/08/2020 Về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
16 0811/XNK - XXHH 30/07/2020 Về hướng dẫn chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
17 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
18 18/2020/TT-BCT 17/07/2020 Về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
19 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
20 82/2020/NĐ-CP 15/07/2020 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 636 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 32