Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 410 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 21
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
2 20/2018/QĐ-TTg 26/04/2018 Quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.
3 61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
4 59/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 qui định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
5 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018 Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
6 19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
7 58/2018/NĐ-CP 18/04/2018 Về bảo hiểm nông nghiệp
8 57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
9 55/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
10 53/2018/NĐ-CP 16/04/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu mật mã dân sự
11 50/2018/NĐ-CP 09/04/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
12 05/2018/TT-BCT 03/04/2018 Quy định về xuất xứ hàng hóa
13 370/QĐ-TTg 03/04/2018 Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
14 04/2018/TT-BCT 02/04/2018 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước Asean
15 01/2018/TT-BKHĐT 30/03/2018 Về các danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
16 04/2018/TT-BNV 27/03/2018 Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
17 41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
18 42/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
19 39/2018/NĐ-CP 11/03/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
20 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 410 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 21