Tra cứu văn bản

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 345 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18
Stt Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 83/2017/NĐ-CP 18/07/2017 Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy
2 09/2017/TT-BCT 13/07/2017 Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương
3 846/QĐ-TTg 09/06/2017 Quy định Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017
4 07/2017/TT-BCT 29/05/2017 Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón
5 1472/QĐ-BGTVT 23/05/2017 Về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác
6 1012/BHXH-QLT 22/05/2017 Về việc mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện từ ngày 01/06/2017
7 53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp Giấy phép xây dựng
8 47/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
9 02/2017/TT-BKHĐT 18/04/2017 Hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
10 15/2017/QĐ-UBND 16/03/2017 Ban hành Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ
11 20/2017/NĐ-CP 24/02/2017 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
12 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
13 01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
14 30/2016/TT-BXD 30/12/2016 Hướng dẫn Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình
15 174/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
16 52/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Cầu trục, Cổng trục
17 49/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
18 50/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng trong mặt nạ hàn
19 48/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy điện không buồng máy
20 49/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với phương tiện bảo vệ mắt cá nhân dùng trong công việc hàn
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 345 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 18