Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (18/7/2017 15:14)

Ngày 18/07/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ...Hội nghị về kết nối ngân hàng và doanh nghiệp Khu công nghiệp Tân Tạo (14/7/2017 14:59)

Ngày 13/07/2017, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) phối hợp với Sở Công Thương thành phố - Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ...Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (21/9/2016 10:59)

Nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. Ngày 16/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP (Nghị quyết 35) về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.


Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
30687943