Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Biểu mẫu cho Doanh nghiệp Biểu mẫu cho Doanh nghiệp

- Nhập thông tin doanh nghiệp tại đây

------------------------------------------------

- Mẫu Báo cáo nhanh số liệu năm 2017 tại doanh nghiệp trong KCX-KCN theo Thông báo 3310/TB-BQL ngày 27-9-2017 (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu thực hiện thu thập thông tin nhu cầu lao động tại doanh nghiệp trong KCX-KCN theo Công văn 2451/BQL-LĐ ngày 01-8-2017 (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư các dự án đầu tư tại các khu chế xuất, khu công nghiệp (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Mẫu thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

- Tài liệu Tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động và các quy định liên quan năm 2016 (đính kèm tải phần 1 phần 2)

------------------------------------------------

- Mẫu đăng ký tạo tài khoản doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

Theo quy định tại Mục l,  Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu kinh tế thì Ban quản lý có nhiệm vụ nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế; Nhằm đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCX-KCN và thực hiện các báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình xây dựng và phát triển KCX-KCN, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố (gọi tắt là Ban quản lý) đề nghị các doanh nghiệp thực hiện các báo cáo thống kê theo đúng thời gian quy định (tải file đính kèm các biểu mẫu báo cáo tải tại đây hoặc tải xuống từ trang web: www.hepza.hochiminhcity.gov.vn).

-------------------------------------------------------------------

- Mẫu báo cáo hoạt động hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, mua bán nội địa (mẫu báo cáo tải tại đây)

-------------------------------------------------------------------

- Phiếu khảo sát nhu cầu doanh nghiệp về nhu cầu xúc tiến thương mại (phiếu khảo sát tải tại đây)

-------------------------------------------------------------------

- Kế hoạch chi tiết chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 (file đính kèm tải tại đây).

-------------------------------------------------------------------

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1060/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/02/2015 về việc chuyển đổi toàn bộ dữ liệu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) tại địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc rà soát, đối chiếu thông tin đăng ký doanh nghiệp (file đính kèm tải tại đây)

------------------------------------------------

Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển các KCX-KCN, Ban quản lý rất mong sự hợp tác và thực hiện của các Doanh nghiệp.

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
32675685