Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phim tuyên truyền thủ tục hành chính và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (15/10/2022 13:19)

Phim tuyên truyền thủ tục hành chính và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyếnTĂNG CƯỜNG CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP (30/6/2022 15:02)

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chánh, đoàn kiểm tra số 4 đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính...Từ 15/7/2022, cho phép Người lao động được tạm trú, lưu trú trong khu công nghiệp (2/6/2022 10:38)

Chính phủ ban hành Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, cho phép Người lao động được tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú trong khu công nghiệp.ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 (23/5/2022 15:31)

Nhằm đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng tại các phòng chuyên môn tại Cơ quan Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố...

Các tin khác:
“Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” “Ngày Hội giải quyết thủ tục hành chính”  (16/5/2022)
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  (4/4/2022)
Bản tin cải cách hành chính số 06/2022  (14/2/2022)
Bản tin cải cách hành chính số 05/2022  (7/2/2022)
Bản tin cải cách hành chính số 04/2022  (24/1/2022)
Bản tin cải cách hành chính số 03/2022  (17/1/2022)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45905735