Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Cẩm nang đầu tư Cẩm nang đầu tư

Với mục tiêu hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) phát hành ấn phẩm Những Quy định pháp luật Nhà Đầu tư cần thực hiện tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn phẩm cung cấp những thông tin cần thiết về các nghĩa vụ của nhà đầu tư khi đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp. Thông qua ấn phẩm này, HEPZA mong muốn các nhà đầu tư sẽ nắm rõ các bước thực hiện, quy trình thủ tục hành chính, trách nhiệm của Nhà Đầu tư từ cấp giấy chứng nhận đầu tư, triển khai xây dựng nhà máy đến khi hoạt động chính thức; từ đó, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Thành công của các nhà đầu tư chính là thành công của chúng tôi. (Chi tiết tải về tại đây)

 

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45905683