Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tin về lớp tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” (6/12/2016)

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức hiện nay sở hữu trí tuệ (SHTT) đang ngày trở thành nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia...Hỗ trợ kinh phí huấn luyện, an toàn vệ sinh lao động năm 2017 (6/12/2016)

Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56...Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ (6/12/2016)

Ngày 25 tháng 10 năm 2016, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ...Thông tin về Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND quy định về hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, tồn trữ và vận chuyển hóa chất nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (2/12/2016)

Ngày 15/11/2016, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (1/12/2016)
  Triển khai thực hiện Công văn 17453/SXD-QLCLXD ngày 14/11/2016 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (28/11/2016)
  Thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở (25/11/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
28968219