Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 3/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (2/3/2021)

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC...Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công (2/3/2021)

Ngày 23/02/2021, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 879/TCHQ-TXNK...Áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA (24/2/2021)

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) đã được ký kết tại Luân-đôn, Vương quốc Anh...Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (24/2/2021)

Kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2021, Thông tư số 108/2020/TT-BTC...Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thăm chúc tết Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Tạo nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu năm 2021 (24/2/2021)

Ngày 24/02/2021, Lãnh đạo Ban Quản lý có buổi gặp mặt thăm hỏi, chúc tết doanh nghiệp và người lao động nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu năm 2021...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Thông tin về nội dung Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/2/2021)
  Thông tin về nội dung Nghị định số 09/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (22/2/2021)
  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT (2/2/2021)
  NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (2/2/2021)
  SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020 (2/2/2021)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39299795