Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (26/9/2016)

Ngày 26/8/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC...Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020” (26/9/2016)

Ngày 29/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1675/QĐ-TTg (viết tắt là Quyết định 1675) ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ...Thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo “Các phương thức hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hồ Chí Minh” (26/9/2016)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Quỹ Phát triển) đã gửi công văn mời Quý cơ quan/Doanh nghiệp tham dự Hội thảo “Các phương thức hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”...Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (25/9/2016)

Ngày 16/8/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Nghị định của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam (22/9/2016)
  Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (22/9/2016)
  Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nâng cao năng suất các doanh nghiệp tại Khu Công nghệ cao (22/9/2016)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
28441695