Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (18/1/2021)

Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND...Thông tin về nội dung Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay đổi danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao ưu tiên phát triển (12/1/2021)

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-CP...Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (8/1/2021)

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP...Phổ biến Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (5/1/2021)

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP...Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng Đại diện Toppan Forms Co.,Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh (30/12/2020)

Thực hiện Khoản 3 Điều 37 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Phổ biến Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Quy định chi biết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động (16/12/2020)
  Thực hiện các quy định về an toàn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp (10/12/2020)
  Công văn số 13485/SXD-VLXD ngày 23/11/2020 của Sở Xây dựng về việc đăng tải thông tin đình chỉ, hủy bỏ giấy chứng nhận hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng (4/12/2020)
  Quy định về tuổi nghỉ hưu (4/12/2020)
  Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (19/11/2020)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38824029