Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Hỗ trợ triển khai công tác tuyển sinh chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của Thành phố năm 2017 theo quyết định 2183/2017/QĐ-UBND (20/9/2017)

Ngày 08/05/2017 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2183/2017/QĐ-UBND...Triển khai Quyết định số 4778/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (18/9/2017)

Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 4778/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố thẩm định thiết kế cơ sở...Cấp Giấy phép xây dựng trong 9 tháng đầu năm 2017 (13/9/2017)

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 80 giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư...Về hoạt động hưởng ứng“Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 04 tháng 10 năm 2017 (12/9/2017)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Thành phố đã xảy ra 576 vụ cháy, trong đó có 04 vụ cháy lớn, 12 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất (11/9/2017)
  Nghị định Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm (11/9/2017)
  Thông tin về Bỏ giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép (5/9/2017)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31050879