Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

Tin tức và Sự kiện Tin tức và Sự kiện
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (16/4/2021)

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP...Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (14/4/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP...Quy định mới về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan (14/4/2021)

Tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ...Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư (14/4/2021)

Hiện nay, việc miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư...QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ (14/4/2021)

Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2021/NĐ-CP...


>> Xem thêm
Các tin khác:
  Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030 (9/4/2021)
  Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (6/4/2021)
  Tập huấn triển khai Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản có liên quan (6/4/2021)
  Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch covid-19 (6/4/2021)
  Thông tin về Nghị định số 41/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ (6/4/2021)
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39674609