Khu chế xuất tân thuận
My JSP 'view.jsp' starting page
Tên công ty 
Quốc gia đầu tư 
Địa chỉ 
Loại doanh nghiệp 
Khu công nghiệp 
Ngành nghề    Thu nhỏ/Mở rộng


Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 150 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8
Stt Loại doanh nghiệp Tên công ty Quốc gia đầu tư Địa chỉ Khu công nghiệp Lĩnh vực    
1 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP Á CHÂU Đài Loan Đường 12 KCX Tân Thuận Cơ khí, Hoá nhựa
2 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ ADINIC Đài Loan Số N.57, Khu A, đường 14 KCX Tân Thuận May mặc
3 CÔNG TY TNHH ALTERA VIỆT NAM Mỹ Lô D.01, đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Điện tử
4 CÔNG TY TNHH ALWAYS Anh Khu A, Lô P.65-66-01-15b, Lô P.63-64-02-04-06-08-10-12b và Lô P.12a-14-16b, đường số 16 KCX Tân Thuận Cơ khí
5 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN THỊNH Đài Loan Lô Z.03b-04a KCX Tân Thuận Cơ khí, hoá nhựa, điện tử,
6 CÔNG TY TNHH APPLIED MICRO CIRCUITS CORPORATION (AMCC) VIETNAM Mỹ Lô D.01, đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Điện tử, viễn thông
7 CÔNG TY TNHH ARICENT VIỆT NAM Cyprus Tầng 3 và Tầng 4, Tòa nhà B, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô D.01, đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Dịch vụ
8 CÔNG TY TNHH ASKEY (VIỆT NAM) Đài Loan Tân Thuận KCX Tân Thuận Điện tử
9 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ASUZAC Nhật Bản Đường 8 KCX Tân Thuận Thực phẩm
10 CÔNG TY TNHH B & G Hàn Quốc Văn phòng số F-A023, Tầng 1, Thương xá E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 KCX Tân Thuận Dịch vụ
11 CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG BẮC CẦU Nhật Bản Tầng 5, Tòa nhà A, Khu nhà xưởng văn phòng tiêu chuẩn tọa lạc tại Lô D.01, đường Tân Thuận KCX Tân Thuận Dịch vụ
12 CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHẬT BẢN Nhật Bản U33b-35, Đường 20, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP HCM KCX Tân Thuận Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì
13 CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM BENSIA Đài Loan Đường số 10 KCX Tân Thuận Hóa nhựa, cao su
14 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BIOKING (VN) Đài Loan Văn phòng số F-A020, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J1.20b-21, đường số 5 KCX Tân Thuận TM
15 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÂN BẰNG TRỌNG LƯỢNG T VIỆT NAM Nhật Bản Đơn vị 1C, tầng 3, tòa nhà xưởng tiêu chuẩn số 2, đường số 15 KCX Tân Thuận Cơ khí
16 CÔNG TY TNHH CCH TOP (VN) Anh Lô P51a-52a-53~62, đường Tân Thuận KCX Tân Thuận May mặc
17 CÔNG TY TNHH CENTRAL SOUTH OCEAN (VN) Đài Loan Văn phòng số F-A002, F-A003, F-A004, F-A005, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall, Lô J.20b-21, đường số 5 KCX Tân Thuận TM
18 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CHẤN VIỆT Đài Loan Lô BG 21-25, đường số 8 KCX Tân Thuận Dệt nhuộm
19 CÔNG TY TNHH CHUBU RIKA (VIỆT NAM) Nhật Bản Lô Ra 43-44-45b-02b-04b1, đường 18 KCX Tân Thuận Cơ khí
20 CÔNG TY TNHH CHUNG AN (VN) Đài Loan Văn phòng số F-A026, Tầng 1, Trung tâm Thương mại E-mall,Lô J1.20b-21, đường số 5 KCX Tân Thuận TM
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 150 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 8