Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Kế hoạch tổ chức khen thưởng nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (1992 – 2017)

Nhằm biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN Thành phố, có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng và phát triển KCX – KCN Thành phố...

Nhằm biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN Thành phố, có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào hoạt động xây dựng và phát triển KCX – KCN Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố ban hành Kế hoạch số 2997/KH-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2017 về tổ chức khen thưởng Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN nhân dịp kỉ niệm 25 năm thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (1992 – 2017), cụ thể như sau:

I. Đối tượng và đề xuất hình thức khen thưởng:

1. Tập thể:

Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN Thành phố: Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, Giấy khen Ban Quản lý.

2. Cá nhân:

Người lao động trực tiếp thuộc Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN Thành phố (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý): Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố, Giấy khen Ban Quản lý.

II. Tiêu chuẩn:

1. Đối với công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN:

1.1 Tiêu chuẩn chung:

   a) Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả (hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận,...).

   b) Chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh (lao động, môi trường, thuế, bảo hiểm xã hội,...).

   c) Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần tốt cho người lao động.

   d) Mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp hài hòa (không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công trái pháp luật).

   e) Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động.

   f) Trích nộp kinh phí công đoàn theo đúng quy định.

1.2 Tiêu chuẩn cụ thể:

   a) Hạ tầng kỹ thuật:

- Đối với các khu đã hoạt động ổn định:

  • Hoàn thành tối thiểu 90% khối lượng các công trình theo quy hoạch/ dự án được duyệt, bao gồm: đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung, hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sạch, diện tích cây xanh, các khu xử lý nước thải, chất thải,…

  • Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cung ứng tốt hạ tầng và tiện ích công cộng cho hoạt động ổn định của doanh nghiệp trong KCX-KCN; trích nộp phí duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng theo quy định.

- Đối với các khu mới hoạt động:

  • Triển khai xây dựng các công trình theo tiến độ, kế hoạch hàng năm.

  • Hoàn thành tối thiểu 01 công trình tiện ích phục vụ người lao động.

   b) Hạ tầng xã hội: có các dịch vụ phục vụ cho người lao động và nhà đầu tư như: khu giải trí, khu đào tạo nghề, nhà lưu trú, trạm y tế, trung tâm sinh hoạt công nhân,... góp phần phát triển các công trình xã hội địa phương.

   c) Hiệu quả KCN: đạt hiệu quả kinh doanh cao trong việc phát triển hạ tầng KCX-KCN qua các chỉ tiêu: diện tích đất cho thuê, vốn đầu tư xây dựng hạ tầng/1ha, doanh thu hằng năm, lợi nhuận thu được từ hoạt động phát triển và kinh doanh KCX-KCN, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư theo ngành nghề phù hợp với quy hoạch ngành nghề của KCX-KCN và định hướng của Thành phố.

   d) Bảo vệ môi trường: nhà máy xử lý nước thải tập trung vận hành ổn định, đạt tiêu chuẩn; phối hợp tốt với Ban Quản lý trong công tác bảo vệ môi trường.

   e) An ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy:

- Thường xuyên củng cố đội bảo vệ về số lượng và chất lượng về trình độ nghiệp vụ bảo vệ, đáp ứng được công tác giữ gìn an ninh, trật tự trong khu; tuần tra thường xuyên, xử lý nhanh các vụ việc xảy ra trong KCX-KCN.

- Có tổ chức sơ kết hàng năm công tác an ninh trật tự với công an địa phương và các doanh nghiệp trong khu.

- Có thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ xe chữa cháy, các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, diễn tập cứu hộ phòng cháy chữa cháy.

   f) Xây dựng phong trào đời sống văn hoá trong các KCX-KCN: tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực phục vụ cho công nhân làm việc tại các KCX-KCN.

2. Đối với người lao động trực tiếp thuộc Công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN (chú trọng cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý):

- Có quá trình làm việc lâu dài tại các KCX – KCN (ưu tiên xét người lao động có thâm niên trên 10 năm); có năng suất lao động cao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quản lý được doanh nghiệp ghi nhận.

- Vượt khó, học tập nâng cao trình độ, đoàn kết tương trợ, nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể.

- Chấp hành quy định của pháp luật, nội quy doanh nghiệp. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại nơi làm việc và nơi ở.

III. Số lượng khen thưởng đối với cá nhân:

- Số lượng đề xuất khen thưởng Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố: các đơn vị tính theo tỷ lệ là cứ 30 cá nhân được đề xuất khen 01 cá nhân, nếu số dư quá bán được đề xuất thêm 01 nhưng tối đa không quá 02 cá nhân.

- Số lượng đề xuất khen thưởng Giấy khen Ban Quản lý: các đơn vị tính theo tỷ lệ cứ 30 cá nhân được đề xuất khen 02 cá nhân, nếu số dư quá bán được đề xuất thêm 01 nhưng tối đa không quá 04 cá nhân.

IV. Hồ sơ khen thưởng: đính kèm Mẫu số 01 đến Mẫu số 04

1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị khen thưởng: Mẫu số 01.

- Biên bản họp của đơn vị: Mẫu số 02.

- Bảng tóm tắt thành tích đề nghị khen cấp Thành phố: Mẫu số 03.

- Bảng tóm tắt thành tích đề nghị khen cấp Ban Quản lý: Mẫu số 04.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Các công ty phát triển hạ tầng KCX – KCN căn cứ vào tiêu chuẩn nêu trên, đề xuất mức khen thưởng cho tập thể và cá nhân thuộc Công ty, gửi hồ sơ khen thưởng (theo mẫu đính kèm) về Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1; file mềm gửi vào hộp thư điện tử: ntmchau.hepza@tphcm.gov.vn trước ngày 11/9/2017. Mọi thông tin liên hệ bà Nguyễn Thị Mỹ Châu, Chuyên viên Văn phòng, điện thoại 0907201348 hoặc 38290405 ext 22.

2. Văn phòng Ban Quản lý tổng hợp, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân; trình Hội đồng thi đua - khen thưởng xét duyệt; hoàn tất hồ sơ trình khen thưởng trong tháng 10/2017.

Lưu ý: Tải Kế hoạch số 2997/KH-BQL và mẫu đính kèm tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45937963