Liên Kết web site Liên Kết web site

Hình ảnh KCX - KCN Hình ảnh KCX - KCN
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 
THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Trao tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cấp Thành phố năm 2018 cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban Quản lý

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua...

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2019, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận và khen tặng cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban Quản lý, cụ thể như sau:

1. Tặng Cờ thi đua Thành phố cho tập thể Văn phòng Ban Quản lý đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, dẫn đầu khối thi đua trực thuộc các Sở ban ngành thuộc Thành phố, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố.

2. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố.

3. Tặng Bằng khen Thành phố cho 04 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2017,2018), góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố.

Ngoài ra, trước đó, Ban Quản lý cũng đã tổ chức trao tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cho 09 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 78 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 12 cá nhân; Tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 54 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, 24 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tích cực trong phong trào thi đua năm 2018; Công nhận 21 sáng kiến cấp cơ sở năm 2018 cho 53 cá nhân thuộc Ban Quản lý./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)

 

The player will show in this paragraph

Khu kỹ nghệ Việt-Nhật (Phần 1)

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
45937905