Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
V/v tăng cường cảnh giác đối với các hoạt động trái pháp luật trong mùa dịch Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã lợi dụng tình hình để thực hiện những việc trái với quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn đối với các Khu chế xuất (KCX), Khu công nghiệp (KCN) và doanh nghiệp, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc các Công ty Phát triển hạ tầng KCX - KCN, Tổng Giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp trong KCX  và KCN triển khai thực hiện các biện pháp sau đây:

1. Tuyền truyền đến người lao động đề cao cảnh giác với các trường hợp lợi dụng việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 phát khẩu trang miễn phí để tuyên truyền nội dung trái quy định pháp luật.

2. Nếu phát hiện phải ngăn chặn và báo ngay cho Công an địa phương, Ban Quản lý (qua đường dây nóng 39111444) để xử lý kịp thời.

Đề nghị Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty PTHT và các Doanh nghiệp trong KCX, KCN quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm các công việc nêu trên./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40616511