Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc trong khu chế xuất, khu công nghiệp

Ngày 29/5/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thông tin đến các doanh nghiệp thuộc khu chế xuất, khu công nghiệp như sau:

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, giám đốc điều hành gửi danh sách lao động người nước ngoài dự kiến nhập cảnh (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Việc làm – An toàn lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, địa chỉ số 31 đường số 13, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức trước ngày 08/6/2020. Điện thoại : (028) 38.20.86.96 để tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40558690