Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin chỉ đạo Thông tin chỉ đạo
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trong các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố

Thực hiện Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 3579/SXD-TT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Sở Xây dựng về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban Quản lý triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trong các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố; đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xâv dựng tại các công trình đang hoạt động chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng, cụ thể như sau:

  • Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử trùng, diệt khuẩn, rửa tay; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế;

  • Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, giao tiếp;

  • Hạn chế số lượng công nhân tập trung tại các sàn công tác; giảm mức độ tập trung người lao động; hạn chế thi công ca đêm, tạm dừng các hoạt động không cấp bách;

  • Tiến hành khử khuẩn bề mặt, thiết bị máy móc tiếp xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca;

  • Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh; đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình; đo thân nhiệt cho nhân công tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5oC trở lên, đề nghị báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương;

  • Rà soát nhân công lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo Ủy ban nhân dân quận, huyện tại nơi công trình xây dựng tổ chức cách ly theo quy định;

  • Thực hiện đúng các quy định về vấn đề tập trung công nhân trước và sau giờ làm việc; vấn đề luồng lưu thông, di chuyển của công nhân; vấn đề sinh hoạt, vệ sinh lao động, vệ sinh công trình, đảm bảo công tác giám sát sức khỏe và phòng hộ cá nhân cho người lao động;

  • Trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
40559445