Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH IẾP NHẬN PHẢN ẢNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
Quy định về sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô vào Việt Nam

Ngày 17/10/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định cụ thể các điều kiện để doanh nghiệp có thể sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô vào Việt Nam…

Các quy định này áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Đáng chú ý, trong số các điều kiện để được kinh doanh ô tô tại Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô nhập khẩu bắt buộc phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng.

Theo đó, để được kinh doanh ô tô tại Việt Nam doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất và nhập khẩu ô tô phải có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hay thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định như: Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp; Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước hoặc Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài.

Đặc biệt, đối với doanh nghiệp nhập khẩu ô tô, những quy định mới trong nghị định đều rất chặt chẽ như: Phải có văn bản xác nhận hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp được quyền thay mặt doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài thực hiện lệnh triệu hồi ô tô nhập khẩu tại Việt Nam. Khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp sẽ phải duy trì các điều kiện kinh doanh và bảo đảm việc thực hiện trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng, triệu hồi, thu hồi ô tô nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

Việc triệu hồi ô tô và thu hồi ô tô thải bỏ, cả doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lẫn nhập khẩu ô tô đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi ô tô do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chi trả.

Đặc biệt, tại Điều 6 Chương I của Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định ở mục “Trách nhiệm đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước và ô tô nhập khẩu”, yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô được nhập khẩu về Việt Nam.

Ngoài ra, một yêu cầu khác của Nghị định 116/2017/NĐ-CP, kiểm định với từng lô xe được nhập khẩu về Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35370748