Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài tháng 01/2018

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong tháng 01 năm 2018...

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong tháng 01 năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01 năm 2018. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Theo đối tác đầu tư, có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 199 triệu USD, chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Hồng Kông đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 147,4 triệu USD, chiếm 11,7% tổng vốn đầu tư. Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 306,2 triệu USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư. Hải Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 181,3 triệu USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 168,1 triệu USD chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.

Tại các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành Phố, tổng vốn đầu tư thu hút của các dự án nước ngoài là 84,57 triệu USD chiếm 27,62% tổng vốn đầu tư thu hút tại Thành phố Hồ Chí Minh và chiếm 9,3% so với cả nước. Trong đó, có dự án Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, cấp phép ngày 19/01/2018, tổng vốn đầu tư 70 triệu USD do nhà đầu tư Na Uy đầu tư tại khu công nghiệp Hiệp Phước với quỹ đất sử dụng là 10ha.

Với việc đạt được thoả thuận trong TPP-11 (hay được gọi là CPTPP), dự kiến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ có những bước đột phá về số lượng và cơ cấu vốn đầu tư. Kết hợp với việc cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 1216 điều kiện (tương đương 55%) do Bộ Công Thương quản lý (Quy định tại Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương), đây sẽ là đầu vào tiếp sức cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35153679