Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ & KINH DOANH HÀN QUỐC VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Căn cứ Nghị quyết số: 111/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Văn Hóa - Xã Hội Thành Phố Giai Đoạn 2016 - 2020...

Căn cứ Nghị quyết số: 111/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Văn Hóa - Xã Hội Thành Phố Giai Đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019; Chương trình hành động, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tổng Công ty KOTRA Việt - Hàn phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Chương trình Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Kinh doanh Tỉnh Geonggi - Hàn Quốc vào thành phố Hồ Chí Minh 2019, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: từ 14h00 ngày 07/08/2019 (thứ Năm)

- Địa điềm: Khách sạn Sài Gòn Grand, số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.

2. Mục tiêu:

Giới thiệu môi trường, cơ hội đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thúc đẩy, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Hàn Quốc vào Hồ Chí Minh (Tỉnh Geonggi có hơn 755 ngàn doanh nghiệp); 

Tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp, khảo sát đầu tư nhằm mở rộng hợp tác kinh doanh, đầu tư xây dựng, sản xuất sản phẩm, dịch vụ, công nghệ cao; tìm kiếm các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực để kêu gọi đầu tư các dự án tại Hồ Chí Minh, đặc biệt các dự án đầu tư phát triển công nghệ 4.0; Smart city, IOT; tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa đoàn nhà đầu tư tỉnh Geonggi với thành phố Hồ Chí Minh.

Giao lưu, kết nối doanh nhân, nhà đầu tư giữa Hàn Quốc và doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh. Kết hợp công tác xúc tiến với quảng bá, giới thiệu văn hóa và Du lịch của thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Thành phần tham dự:

Đại diện các Sở, Ban, Ngành thành phố Hồ Chí Minh; hơn 40 nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan Chính phủ Hàn Quốc; các Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

4. Nội dung chương trình Hội nghị:

Giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh;

Giới thiệu tiềm năng đầu tư của đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc (đoàn doanh nghiệp tỉnh Geonggi) đầu tư các dự án phát triển công nghệ 4.0; năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường; hạ tầng kỹ thuật; sản xuất công nghệ phụ trợ ô tô, điện tử, viễn thông, thiết bị iot, smart city; công nghệ thực phẩm, …

Trao đổi thảo luận về cơ hội đầu tư, ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, hoạt động kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38819261