Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Sở Công thương Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý các KCX, KCN Thành phố và các Sở, Ngành có liên quan tổ chức cuộc họp với Đoàn khảo sát xúc tiến kết nối giao thương trong lĩnh vực Logistic của Singapore

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.Hồ Chí Minh tại quyết định số 2312/QĐ-UBND...

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.Hồ Chí Minh tại quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 về phê duyệt đề án phát triển ngành Logistic trên địa bàn Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 27/11/2019, Sở Công thương Thành phố phối hợp với Ban quản lý các KCX, KCN Thành phố và các Sở, Ngành có liên quan tổ chức cuộc họp với Đoàn khảo sát xúc tiến kết nối giao thương trong lĩnh vực Logistic của Singapore.

Tham dự cuộc họp có ông Stanley Lim – Chủ tịch Hiệp hội Logistic Singapore, bà Ivy Teo – Chuyên gia phát triển đối tác thuộc Cục doanh nghiệp Singapore cùng với 24 thành viên là người của Hiệp hội logistic, Viện nghiên cứu và Doanh nghiệp logistic của Singapore; Cùng tham dự có bà Trần Thu Quỳnh- Tham tán Thương mại, Trưởng cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Lãnh đạo Sở công thương, Đại diện viện nghiên cứu và phát triển Logistic Việt Nam; Đại diện công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận; Đại diện các doanh nghiệp logistic và 03 doanh nghiệp trong KCX, KCN Thành phố có lượng kim ngạch xuất khẩu lớn sang Singapore.

Nội dung buổi họp:  Thực trạng ngành Logistic thuộc Đề án phát triển ngành Logistic trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thông tin về khu vực có tiềm năng đầu tư, phát triển thành trung tâm logistic cho Thành phố. Trong buổi họp có trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước từ phía Đoàn khảo sát xúc tiến kết nối giao thương trong lĩnh vực Logistic của Singapore đối với ngành logistic.

Thời gian và địa điểm: 14giờ00  ngày 27/11/2019 tại Sở Công thương, số 61 đường Lý Tử Trọng, Quận 1, TP.HCM.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38830217