Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực...

Ngày 05/02/2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc trách nhiệm rà soát của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ rà soát từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12/2017.

Quyết định đã công bố 94 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, trong đó 77 văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ và 17 văn bản ngưng hiệu lực một phần.

Toàn văn Quyết định số 502/QĐ-UBND tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37234932