Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thông tin về Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Cục Thuế tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố...

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin đến Quý doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố một số nội dung sau:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp Cục Thuế tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố với các nội dung sau:

  • Thời gian: 08 giờ 00 đến 11 giờ 30, ngày 29 tháng 10 năm 2020 (thứ Năm)

  • Địa điểm: Hội trường lầu 4, Khách sạn Grand - số 08 Đồng Khởi, Quận 1

  • Nội dung: Giải đáp các vướng mắc liên quan đến Hóa đơn điện tử, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Ban Quản lý thông tin để nhà đầu tư đang hoạt động tại các khu chế xuất và khu công nghiệp có nhu cầu tham dự Hội nghị đăng ký tham dự về địa chỉ email:doithoai@itpc.gov.vn trước ngày 24 tháng 10 năm 2020./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38672379