Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Đầu tư Đầu tư

Cộng đồng Kinh tế ASEAN, cơ hội và thách thức (4/1/2016 14:19)

Ngày 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành, đánh dấu bước phát triển mới trong ASEAN và là động lực mới cho kinh tế toàn khối...


Ngày 31/12/2015, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành, đánh dấu bước phát triển mới trong ASEAN và là động lực mới cho kinh tế toàn khối.

Việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN là một tiến trình từ năm 2003, các nước ASEAN đã có Tuyên bố Bali về xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2020, năm 2007 ra có tuyên bố Chaam Hua Lin về lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và đến ngày 22/11/2015, 10 nước thành viên đã ký văn kiện tuyên bố hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN. AEC là một trong ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN, hai trụ cột còn lại là Cộng đồng An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Kế hoạch tổng thể xây dựng AEC dựa trên 4 nội dung chính là: Thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung; Khu vực kinh tế cạnh tranh; Phát triển kinh tế cân bằng và Hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong đó quan trọng nhất là nội dung về Thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung với mục tiêu tạo thị trường đơn nhất và nền tảng sản xuất chung xuyên suốt ASEAN, giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư thông qua 5 nội dung về tự do hóa các yếu tố cốt lõi của sản xuất kinh doanh:

  • Tự do về hàng hóa: giảm, tiến tới xóa bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan; cải thiện điều kiện thuận lợi thương mại để giảm chi phí giao dịch.

  • Tự do lưu chuyển dịch vụ: từng bước loại bỏ các hạn chế về mở cửa thị trường dịch vụ.

  • Tự do dịch chuyển về đầu tư: cam kết tạo môi trường đầu tư tự do, thông thoáng nhằm thu hút FDI trong và ngoài khối.

  • Tự do hơn về luân chuyển vốn: tự do hơn dịch chuyển luồng vốn theo hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

  • Tự do di chuyển lao động có tay nghề: liên kết chặt chẽ tự do hóa ngành dịch vụ và tự do di chuyển thể nhân.

Khi tham gia vào AEC, Việt Nam đứng trước cơ hội trong việc: mở rộng thị trường tiêu thụ gấp 7 lần (625 triệu dân so với 90 triệu dân); phân bổ nguồn lực (vốn, lao động,…) hiệu quả hơn; tăng vị thế khi đàm phán với các đối tác; cơ hội thu hút đầu tư, tăng công ăn việc làm; tham gia sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu; di chuyển lao động có tay nghề dễ dàng hơn, tạo cơ hội tốt cho sinh viên. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra cho Việt Nam các thách thức về: việc chiếm lĩnh thị trường mới hay sẽ trở thành thị trường tiêu thụ của Cộng đồng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp; môi trường kinh doanh và đầu tư đang được cải thiện, nhưng chưa đủ; có ít thông tin cho doanh nghiệp để tận dụng các nguồn hỗ trợ; khả năng lao động bị mất việc làm lương cao nếu không đáp ứng yêu cầu; hiểu biết của chính quyền địa phương và doanh nghiệp về AEC còn hạn chế. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nắm bắt được các cơ hội này và chuẩn bị phương án đối phó với các thách thức để giúp doanh nghiệp đứng vững trong thị trường và ngày càng phát triển.

Hội thảo Tổng quan về Cộng đồng ASEAN, cơ hội – thách thức và các ưu đãi thuế quan do HBA và ITPC tổ chức ngày 17/12/2015.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Lễ động thổ công trình Nhà xưởng cao tầng tại Khu công nghiệp Hiệp Phước(16/12/2015)
Tình hình đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam(14/12/2015)
Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT về ban hành danh mục các loại máy móc, nguyên vật liệu trong nước đã sản xuất được(14/12/2015)
Đoàn Cục kinh tế công thương Kyushu- Nhật Bản thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Hiệp Phước(9/12/2015)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38645374