Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất (11/9/2017 11:10)

Ngày 02/8/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất...Nghị định Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm (11/9/2017 11:01)

Ngày 01/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm...Đối thoại Cục thuế và Doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm (29/8/2017 10:46)

Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017, Cục thuế Thành phố tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực lương thực thực phẩm...Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (23/8/2017 10:07)

Ngày 03/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1137/QĐ-TTg...Quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; hoạt động tạm xuất, tái nhập và hoạt động chuyển khẩu hàng hóa (22/8/2017 10:04)

Ngày 28/7/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa...

Các tin khác:
Thủ tướng bãi bỏ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng  (22/8/2017)
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện  (22/8/2017)
Đăng ký chuyển giao công nghệ từ Hàn Quốc năm 2017  (11/7/2017)
Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thảnh phố  (6/7/2017)
Quyết định 3131/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyêt của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh  (26/6/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
31050661