Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 (7/8/2020 11:02)

Nghị quyết số 116/2020QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020...Chuỗi Hội thảo triển khai Chương trình Phát triển Điện Mặt trời áp mái và Năng lượng tái tạo tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố (23/7/2020 11:07)

Thực hiện Kế hoạch số 1204/KH-BQL ngày 13/5/2020 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) về việc tổ chức Hội thảo giới thiệu Điện mặt trời...Hội thảo Khu công nghiệp thông minh (15/7/2020 16:23)

Hội thảo Khu công nghiệp thông minh hướng đến các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.Hồ Chí Minh...Lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (15/7/2020 16:20)

Ngày 30/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT...Gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (15/7/2020 16:19)

Ngày 01/7/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4428/TCHQ-GSQL...

Các tin khác:
Miễn lệ phí môn bài 03 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh  (15/7/2020)
Mức chi cho các hoạt động khuyến công của Thành phố Hồ Chí Minh  (15/7/2020)
Chương trình phát triển điện mặt trời áp mái và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024; Hợp tác phát triển vì một Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp  (23/6/2020)
Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh năm 2020  (22/6/2020)
Triển khai thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương  (17/6/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38242041