Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố lần thứ 176 (30/3/2018 08:27)

Sáng ngày 28/3/2018 Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) đã phối hợp với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố...Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (30/3/2018 08:20)

Ngày 12/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập...Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (30/3/2018 08:11)

Ngày 11 tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...Bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng (23/3/2018 16:00)

Ngày 12/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng...Giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/3/2018 15:53)

Ngày 07 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND quy định về giải quyết tranh chấp đất đai...

Các tin khác:
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2018  (19/3/2018)
Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa  (19/3/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77/2014/TT-BTC về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  (23/2/2018)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 76/2014/TT-BTC về thu tiền sử dụng đất  (23/2/2018)
Mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam  (22/1/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33126805