Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (22/1/2018 16:56)

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa...Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (22/1/2018 16:49)

Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP...Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (22/1/2018 16:44)

Ngày 12/6/2017, Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật số 05/2017/QH14...Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 (15/1/2018 14:36)

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2017 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018...Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về cơ chế quản lý, điều hành về giá tại Thành phố Hồ Chí Minh (18/12/2017 10:32)

Ngày 12/12/2017 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND...

Các tin khác:
Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 8/12/2017 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước  (18/12/2017)
Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy  (28/11/2017)
Nghị định Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước  (28/11/2017)
Nghị định Chính phủ quy định về kinh doanh thuốc lá  (7/11/2017)
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư  (7/11/2017)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
32675646