Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Doanh nghiệp Doanh nghiệp

Bổ sung hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (11/3/2021 16:24)

Ngày 26/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTC...Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 3/6/2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (2/3/2021 09:08)

Ngày 22/01/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BTC...Xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công (2/3/2021 09:06)

Ngày 23/02/2021, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 879/TCHQ-TXNK...Áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA (24/2/2021 16:44)

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) đã được ký kết tại Luân-đôn, Vương quốc Anh...Khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản (24/2/2021 16:39)

Kể từ ngày 04 tháng 02 năm 2021, Thông tư số 108/2020/TT-BTC...

Các tin khác:
Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố thăm chúc tết Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Tân Tạo nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu năm 2021  (24/2/2021)
Thay đổi thông tin trên hóa đơn  (21/1/2021)
Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai  (8/1/2021)
Chấm dứt hoạt động giấy phép Văn phòng Đại diện Toppan Forms Co.,Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh  (30/12/2020)
HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TẠI CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP – KHU CÔNG NGHỆ CAO TP.HCM GIAI ĐOẠN 2020 – 2024  (15/10/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39771255