Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Hội nghị Tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp...

Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cung ứng, Tiết kiệm và An toàn điện Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch phối hợp số 321/KH ngày 26/01/2016 cho hơn 2,2 triệu hộ gia đình trên địa bàn Thành phố. Mục tiêu của chương trình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công đồng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 10/01/2019, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Mính đã tổ chức tổng kết chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2018”. Trong thời gian triển khai chương trình, các đơn vị phối hợp đã tổ chức tuyên truyền  sâu rộng về các hoạt động tiết kiệm điện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các hộ dân tại địa bàn dân cư; sinh viên tại các trường học; chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động tại các khu lưu trú, khu nhà trọ, khu công nghiệp, khu chế xuất… trên địa bàn Thành phố.

Theo báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện trong năm 2018 đã  có 727.097 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện, tăng 10.766 hộ so với cùng kỳ năm năm 2017, sản lượng tiết kiệm là 395 triệu kWh, trong đó có 400.663 hộ tiết kiệm từ 10% trở lên. Chương trình đã mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể: tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 776 tỷ đồng, góp phần giảm 322.083 tấn CO2 thải ra môi trường. Chương trình đã bình chọn 15.648 hộ để công nhận là “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp Quận/Huyện” và từ danh sách này chọn ra 480 hộ gia đình tiêu biểu để công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2018” cấp Thành phố.

Tại Hội nghị Tổng kết Ban Tổ chức Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho 24 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện tiết kiệm điện năm 2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
36042252