Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh năm 2020

Ngày 22/4/2020, Sở Công Thương đã có văn bản số 2287/SCT-TTPTCNHT...

Ngày 22/4/2020, Sở Công Thương đã có văn bản số 2287/SCT-TTPTCNHT mời doanh nghiệp tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh năm 2020.

Theo đó, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố có hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo quy định pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Sản phẩm tham gia là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ thuộc các ngành công nghiệp: Cơ khí, Cao su – Nhựa, Lương thực – Thực phẩm, Điện tử, Dệt May, Da Giày. Sản phẩm đã được công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với sản phẩm hoàn chỉnh) và không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sản phẩm tham gia bình chọn không vi phạm về gian lận thương mại.

Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 có thể tải trực tiếp từ website www.congthuonghcm.vn và được lập thành  03 (ba) bộ, gửi trực tiếp về Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 10, số 163 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38113422