Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo

Ngày 29/4/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2849/TCHQ-GSQL...

Ngày 29/4/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2849/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo.

Theo đó, kể từ 0h00’ ngày 01/5/2020 việc xuất khẩu gạo trở lại bình thường theo quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Gạo chỉ được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không) có sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng.

Nội dung hướng dẫn tại công văn này thay thế cho các văn bản của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 23/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 1106/QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38819188