Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Bổ sung danh sách Ngân hàng phối hợp thu với Tổng Cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ngày 07/8/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5203/TCHQ-TXNK...

Ngày 07/8/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5203/TCHQ-TXNK về bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng Cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Theo đó, bổ sung Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (Ngân hàng VIB) vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 07/8/2020.

Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

  • Đối với Ngân hàng VIB, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31 /TTDTPortal.asmx

  • Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38525625