Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác

Ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số Thông báo 330/TB-VPCP...

Ngày 15/9/2020, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số Thông báo 330/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp về việc cho phép các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác.

Theo đó, nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chờ khách giữa Việt Nam và một số đối tác theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đối với các đường bay: Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam - Nhật Bản (Tokyo), Việt Nam - Hàn Quốc (Seoul), Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc (Taipei).

Từ ngày 22 tháng 9 năm 2020 đối với các đường bay Việt Nam - Campuchia (Phnom Penh), Việt Nam - Lào (Vientiane).

Tần suất không quá 2 chuyến/1 tuần cho mỗi bên và mỗi đối tác (số lượng các chuyến bay sẽ xem xét tăng thêm phù hợp với tình hình thực tế)

Thực hiện theo nguyên tắc có đi có lại đối với các đối tác về tổng số người trên các chuyến bay, việc thu phí và các điêu kiện nhập cảnh khác.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39300542