Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg...

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2020/QĐ-TTg quy định về danh mục hàng hoá nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan bao gồm

- Thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá:

Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam: mã hàng (24.02.20).

- Rượu:

Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam: mã hàng (22.08.20.00).

Đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày 15/11/2020 thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan theo quy định tại Điều 61 Luật Hải quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Quyết định 27/2020/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39300256