Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BCT...

Ngày 29/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Theo đó, đối tượng áp dụng: các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đấu giá năm 2020 là 103.000 tấn, gồm: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72.000 tấn đường thô; Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 31.000 tấn đường tinh luyện.

Sau khi có Báo cáo kết quả đấu giá của Hội đồng đấu giá, Bộ Công Thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Thông tư này có hiệu lực từ 13/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38830103