Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế

Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT...

Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TCT về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax.

Theo đó, thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua Hệ thống eTax toàn ngành Thuế (thiết lập thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế).

Tổng cục Thuế giao Cục Công nghệ thông tin thiết lập và vận hành kỹ thuật 479 kênh thông tin đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/10/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38807127