Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại

Ngày 09/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BCT...

Ngày 09/9/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại.

Theo đó, mức chi phí ngừng cấp điện trở lại cơ sở là mức chi phí cho 01 lần ngừng, cấp điện trở lại tại khu vực đồng bằng, có khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại từ 5km trở xuống được tính bằng tổng của chi phí nhân công và chi phí đi lại.

Mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại cơ sở như sau: Tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống là 98.000 đồng; Tại điểm có cấp điện áp trên 0,38 kV đến 35 kV: 231.000 đồng; Tại điểm có cấp điện áp trên 35 kV là 339.000 đồng.

Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách k=1, không phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại. Hệ số vùng, miền n=1, không phân biệt khu vực đồng bằng, miền núi, hải đảo.

Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số theo khoảng cách được áp dụng theo 6 mức từ 1-1,70. Hệ số điều chỉnh theo vùng, miền đối với khách hành mua điện ngoài mục đích sinh hoạt tại khu vực đồng bằng là n=1; tại khu vực miền núi, hải đảo n=1,15

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/10/2020.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38826367