Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do (EVFTA)

Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1175/QĐ-TTg...

Ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1175/QĐ-TTg về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Theo đó, các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA gồm: Bộ Công Thương chủ trì thực hiện các chương 1, 3, 7, 10,11, 17; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) thực hiện chương 4 về Hải quan và thuận lợi hóa thương mại; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chương 9 - Mua sắm Chính phủ; Bộ Tư pháp và Bộ Công Thương thực hiện chương 15 về Giải quyết tranh chấp;…

Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối thực hiện giải pháp thông tin liên quan đến Hải quan và Thuận lợi hóa thương mại; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối trao đổi thông tin về mọi vấn đề liên quan đến Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật;…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan thực hiện điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời là cơ quan đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới; đầu mối về thông tin liên lạc với các nước EVFTA về mọi vấn đề của Hiệp định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38832017