Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Tập huấn hướng dẫn quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (20/11/2020 9:53)

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục, huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động...


Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục, huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động, ngày 04 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn số 32879/SLĐTBXH-ATLĐ về việc tập huấn hướng dẫn quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) thông tin nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng: An toàn - vệ sinh viên tại doanh nghiệp

2. Thời gian:

  • Lớp 1: Ngày 30/11/2020

  • Lớp 2: Ngày 01/12/2020

  • Lớp 3: Ngày 02/12/2020

  • Lớp 4: Ngày 03/12/2020

  • Lớp 5: Ngày 04/12/2020

  • Lớp 6: Ngày 07/12/2020

  • Lớp 7: Ngày 08/12/2020

  • Lớp 8: Ngày 09/12/2020

  • Lớp 9: Ngày 10/12/2020

  • Lớp 10: Ngày 11/12/2020

3. Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh.

4. Địa điểm: Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh, số 348 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp.

5. Chi phí: Miễn phí

Danh sách đăng ký tham gia tập huấn cúa các đơn vị (theo mẫu đính kèm) gửi về Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (thông qua Phòng đào tạo) theo địa chỉ: số 348 Nguyễn Thái Sơn, Phường 4, Quận Gò Vấp, điện thoại: 028.38402699 - 028.35140223, bản điện tử gửi vào địa chỉ mail: vkhatvsld@gmail.com, ttkdhl@yahoo.com.vn trước ngày 26 tháng 11 năm 2020 để tổng hợp.

Ban Quản lý thông tin để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động(19/10/2020)
Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp(19/10/2020)
Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp (Lớp 3 và 4)(9/9/2020)
Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động(24/8/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38637341