Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Lao động Lao động

Phổ biến Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (8/1/2021 17:41)

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP...


Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021.

Ban Quản lý thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố được biết và thực hiện./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Phổ biến Nghị định 145/2020/NĐ-CP - Quy định chi biết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động(16/12/2020)
Quy định về tuổi nghỉ hưu(4/12/2020)
Tập huấn hướng dẫn quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động(16/11/2020)
Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động(19/10/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
39299724