Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các Trường mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất, khu công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch “hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp...

Thực hiện Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch “hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại các Khu chế xuất và Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến năm 2020”, ngày 22/9/2018 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 4342/UBND-VX Về tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ ngoài giờ cho con công nhân tại Khu chế xuất, khu công nghiệp.

Theo đó, năm học 2018-2019 triển khai thực hiện giữ trẻ ngoài giờ vào các ngày trong tuần và cả ngày Thứ 7 tại 14 trường Mầm non/Mẫu giáo tại địa bàn các KCX, KCN với tổng số trẻ được tiếp nhận giữ là 1.320 trẻ tương ứng 44 lớp học các cấp độ tuổi. Công văn còn lưu ý các đơn vị có liên quan căn cứ vào danh sách đã được đề xuất chủ động chuẩn bị đội ngũ và căn cứ vào đó để chi trả tiền làm thêm giờ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động.

Trường Mầm non Hoa Đào – Quận Thủ Đức là một trong 14 trường được giao chỉ tiêu giữ trẻ ngoài giờ

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37059612