Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh - sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019

Nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những hình ảnh, nét văn hóa tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đến người tiêu dùng du lịch...

Nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu những hình ảnh, nét văn hóa tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh đến người tiêu dùng du lịch (đặc biệt là lực lượng học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động); đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động kích cầu du lịch; góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch, tìm hiểu văn hóa – lịch sử của học sinh – sinh viên, công nhân và người lao động;

Sở Du lịch cùng với Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP.HCM, Liên đoàn lao động Thành phố, Thành Đoàn, Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp Thành phố thống nhất triển khai Chương trình kích cầu du lịch giá ưu đãi dành cho học sinh - sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019 (Đính kèm chương trình).

Chương trình gồm các nội dung:

  1. Tham gia khảo sát, góp ý để chương trình phù hợp đối với từng đối tượng

  2. Vận động tham gia chương trình kích cầu lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, xí nghiệp, trường học… trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh lân cận

  3. Phối hợp trong công tác tổ chức các hoạt động kích cầu của Thành phố, vận động các tổ chức và doanh nghiệp tham gia các đợt khuyến mại kích cầu mua sắm, tiêu dùng

  4. Phối hợp trong công tác quảng bá, xuất bản ấn phẩm quảng bá

  5. Công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ

Các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở có nhu cầu đề nghị liên hệ www.sodulich.hochiminhcity.gov.vn hoặc hotline 028 3824 2903 (ext: 107 & 137)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38528731