Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Chiêu sinh lớp “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” đợt 3 năm 2018

Căn cứ Thông báo số 596/TB-T4G ngày 24/9/2018 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế Thành phố về việc chiêu sinh lớp “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản”...

Căn cứ Thông báo số 596/TB-T4G ngày 24/9/2018 của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe thuộc Sở Y tế Thành phố về việc chiêu sinh lớp “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản” đợt 3 năm 2018, Ban quản lý thông tin đến các doanh nghiệp về khóa học như sau:

1. Mục tiêu đào tạo: cập nhật kiến thức, chuẩn hóa, nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe để có thể triển khai các hoạt động truyền thông tại đơn vị.

Sau khóa đào tạo, học viên tham dự đủ tổng thời lượng yêu cầu của khóa học và bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục về “Phương pháp truyền thông, giáo dục sức khỏe cơ bản”.

2. Đối tượng chiêu sinh: nhân viên thuộc Tổ Truyền thông, giáo dục sức khỏe (T3G) của các doanh nghiệp và phòng khám KCX-KCN thành phố.

3. Thời gian đào tạo và khai giảng: 06 buổi/lớp, học viên có thể đăng ký 01 trong  02 lớp, cụ thể:

  • Lớp 1: thứ 3, 4, 6 , học 2 buổi sáng & chiều (khai giảng ngày 09/10/2018)

  • Lớp 2: thứ 3, 4, 5, 6 hàng tuần, học buổi chiều (khai giảng ngày 16/10/2018)

4. Địa điểm đào tạo: Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, địa chỉ 59B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Học phí: 500.000 đồng/học viên/lớp (bao gồm: tài liệu học tập, nước uống, chứng chỉ đào tạo liên tục và văn phòng phẩm cho các buổi thực hành).

6. Chương trình đào tạo

STT

Bài học

Số tiết

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

01

Lượng giá đầu khóa

Đại cương về truyền thông, giáo dục sức khỏe

2

2

0

02

Các kỹ năng truyền thông, giáo dục sức khỏe

2

1

1

03

Hình thức truyền thông, giáo dục sức khỏe

4

3

1

04

Góc Giáo dục sức khỏe

4

3

1

05

Nói chuyện sức khỏe (lập đề cương và thực hành)

4

3

1

06

Giáo dục sức khỏe cá nhân

4

3

1

07

Xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe. – Kiểm tra cuối khóa.

4

3

1

7. Thủ tục đăng ký: các đơn vị có nhu cầu đăng ký lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe theo địa chỉ 59B Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email: daotaolientuct4g@gmail.com trước ngày 01 tháng 10 năm 2018. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe gửi thông báo nhập học đến các đơn vị đã đăng ký. Trung tâm sẽ tổ chức lớp khi đạt đủ số lượng học viên yêu cầu.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38525637