Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Môi trường Môi trường

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (20/11/2020 10:03)

Ngày 17/11/2020, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)...


Ngày 17/11/2020, Quốc hội chính thức thông qua dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Luật có 16 Chương với 171 Điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Nguyên tắc bảo vệ môi trường gồm: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực hiện các hoạt động phát triển. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được sống trong môi trường trong lành. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải.

Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, riêng nội dung Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo Khoản 3 Điều 29 của Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam(21/9/2020)
Thực hiện khai báo Danh mục hóa chất Bảng 1 thuộc Công ước CWC(1/9/2020)
Trao đổi khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(21/8/2020)
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất năm 2020”(29/7/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38660462