Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” năm 2019

Nhằm hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp trong KCX, KCN thực hiện hiệu quả những quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý môi trường cấp cơ sở, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động kinh doanh...

Nhằm hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp trong KCX, KCN thực hiện hiệu quả những quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý môi trường cấp cơ sở, kiểm soát ô nhiễm trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp” cho đối tượng là bộ phận bảo vệ môi trường của tất cả các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 như sau:

1. Nội dung:

- Phổ biến một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Quy định về thực hiện đăng ký hồ sơ pháp lý môi trường;

  • Quy định về thoát nước và xử lý nước thải;

  • Quy định về xử lý khí thải;

  • Quy định về phân loại, lưu trữ và chuyển giao chất thải công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

  • Quy định về thực hiện báo cáo quan trắc môi trường và báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ.

  • Quy định về xử lý các vi phạm thường gặp trong công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp.

- Thảo luận, giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp.

2. Đối tượng tham gia: Lãnh đạo doanh nghiệp và nhân viên phụ trách công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

3. Thời gian và Địa điểm:

Lớp

Thành phần

Địa điểm

Thời gian(*)

1

KCX Linh Trung 1

Hội trường KCX Linh Trung 1

21/5/2019

KCX Linh Trung 2

KCN Bình Chiểu

2

KCN Tân Tạo

Hội trường BQL

22/5/2019

3

KCN Cát Lái

Hội trường KCN Cát Lái

23/5/2019

4

KCN Tây Bắc Củ Chi

Hội trường BQL

24/5/2019

KCN Đông Nam

 

 

KCN Cơ khí Ô tô

5

KCX Tân Thuận

Trung tâm sinh hoạt công nhân KCX Tân Thuận

28/5/2019

6

KCN Tân Bình

Hội trường BQL

29/5/2019

7

KCN Vĩnh Lộc

Hội trường KCN Vĩnh Lộc

30/5/2019

8

KCN Tân Phú Trung

Hội trường BQL

31/5/2019

KCN Tân Thới Hiệp

 

 

KCN An Hạ

9

KCN Hiệp Phước

Hội trường KCN Hiệp Phước

04/6/2019

10

KCN Lê Minh Xuân

Hội trường BQL

05/6/2019

(*) Sáng: từ 8h00 – 11h30.

4. Báo cáo viên: Phòng Quản lý môi trường – Ban Quản lý.

5. Chi phí tập huấn: Ban Quản lý hỗ trợ 100% kinh phí tham gia tập huấn

Đề nghị Lãnh đạo các doanh nghiệp cử người tham dự, đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ Email: nqbao.hepza@tphcm.gov.vn trước 02 ngày của ngày tham dự tập huấn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
37234946