Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Hội nghị tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất” năm 2020 tại Khu công nghiệp Hiệp Phước

Tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất” năm 2020...

Thực hiện Kế hoạch số 1553/KH-BQL ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) về tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất cho các Doanh nghiệp trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp năm 2020. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Ban Quản lý phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tập huấn “Công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất” năm 2020 tại Hội trường Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Buổi tập huấn có khoảng 45 doanh nghiệp với gần 90 người tham dự là các lãnh đạo và nhân viên phụ trách công tác bảo vệ môi trường, an toàn hóa chất của các doanh nghiệp hoạt động tại Khu công nghiệp Hiệp Phước. Nội dung chủ yếu của buổi tập huấn là phổ biến các quy định mới, những lưu ý trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn hóa chất đến các doanh nghiệp để thực hiện theo đúng quy định.

Đây là hoạt động hàng năm của Ban Quản lý trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp. Theo Kế hoạch tập huấn còn 02 lớp tập huấn sẽ được tổ chức vào ngày 24 và ngày 28 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Ban Quản lý. Các doanh nghiệp có nhu cầu tham dự có thể liên hệ phòng Quản lý môi trường của Ban Quản lý để được hướng dẫn đăng ký./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38241940