Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Trao đổi khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 21/08/2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc...

Ngày 21/08/2020, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi họp có ông Phạm Thanh Trực – Phó Trưởng Ban Quản lý, ông Hoàng Cảnh Dương - Chi cục Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Thành Vinh – chuyên gia môi trường, ông Lâm Tuấn Qui – chuyên gia môi trường cùng đại diện Ban Giám đốc các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp, Thạc sĩ Nguyễn Thành Vinh và Thạc sĩ Lâm Tuấn Qui đã chia sẽ kinh nghiệm xây dựng, vận hành Hồ sự cố nước thải tại một số KCN, doanh nghiệp. Bên cạnh đó một số khó khăn vướng mắc của các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN trong quá trình triển khai thực hiện cũng được thảo luận như: không còn quỹ đất để xây dựng Hồ sự cố nước thải, phát sinh kinh phí xây dựng lớn và tiến độ thi công xây dựng có khả năng kéo dài do đó kiến nghị gia hạn thời gian hoàn thành công trình Hồ sự cố nước thải thêm 06 tháng so với quy định hiện nay (trước ngày 31/12/2020).

Kết thúc buổi tọa đàm, ông Phạm Thanh Trực – Phó Trưởng Ban Quản lý đã yêu cầu các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT gửi về cơ quan chức năng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày 31/12/2020 theo quy định. Đồng thời yêu cầu các Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN báo cáo các khó khăn và đề xuất giải pháp thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường gửi về Ban Quản lý để tổng hợp và kiến nghị đến các cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn hỗ trợ./.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38412550