Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Công bố danh sách giám định viên tư pháp trên địa bàn Thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017...

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực ủy ban nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017, Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 663/QĐ-STP-BTTP công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn hoặc tải danh sách tại đây.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
35370881