Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Tình hình hoạt động Tình hình hoạt động
Đoàn các KCX & KCN TP phối hợp các đơn vị trong Cụm Sản xuất Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt những điểm mới của ĐL Đoàn và Hướng dẫn thực hiện ĐL Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Các Khu về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)...

Thực hiện Kế hoạch của Đoàn Các Khu về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019). Ngày 11/5/2019, Đoàn Các Khu phối hợp các đơn vị trong Cụm Sản xuất Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Các Khu; Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn trực thuộc các cơ sở Đoàn Cụm Sản xuất Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Doãn Trường Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, quán triệt những điểm mới của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Việc học tập, quán triệt những điểm mới của Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 2022 luôn được Đoàn Các Khu quan tâm và triển khai thực hiện nhằm giúp các đoàn viên có định hướng đúng đắn hơn trong tư tưởng, hành động của bản thân, góp phần phát triển, củng cố sức mạnh của Đoàn tại cơ quan, đơn vị mình.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38525523