Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Thông báo Văn bản số 2361/EVNHCMC-KH ngày 06/6/2017 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận liên ngành về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng điện với chất lượng dịch vụ và thời gian thực hiện ngày một tốt hơn...

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng sử dụng điện với chất lượng dịch vụ và thời gian thực hiện ngày một tốt hơn, ngày 06/6/2017 Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh có Văn bản số 2361/EVNHCMC-KH về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận liên ngành về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý thông báo đến các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn các khu chế xuất và khu công nghiệp để tham khảo và tiếp cận.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33584183