Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Nghiên cứu thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác

Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT...

Ngày 23/5/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BGTVT về việc hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên tuyến Quốc lộ đang khai thác. Theo đó, việc sửa chữa mặt đường bê tông nhựa trên các đường tỉnh, đường huyện,… có thể tham khảo các giải pháp kỹ thuật và công nghệ sửa chữa các loại hư hỏng trong hướng dẫn này. Do đó, để đảm bảo an toàn giao thông hệ thống giao thông đường bộ đang khai thác trên địa bàn Thành phố, Ban Quản lý đề nghị các đơn vị có liên quan nghiên cứu và tổ chức triển khai áp dụng hướng dẫn trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị có ý kiến gửi về Sở Giao thông vận tải tổng hợp và đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33126706