Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Thông tin về nội dung Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay đổi danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao ưu tiên phát triển (13/1/2021 14:13)

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-CP...


Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2020/QĐ-CP về danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục các sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Danh mục công nghệ cao lần này đã được thay đổi, bổ sung và cụ thể hóa một số loại hình công nghệ so với Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 để phù hợp với tiến trình phát triển công nghệ trên thế giới. Theo đó, có 99 loại công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển (so với trước đây chỉ có 58 loại hình công nghệ).

Các loại hình công nghệ mới được bổ sung như công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT); công nghệ chuỗi khối (Blockchain), công nghệ lượng tử, công nghệ bản sao số (Digital twin), công nghệ xây dựng mô hình thông tin công trình (Building Information Model-BIM), công nghệ địa tin học (Geoinformatics) ứng dụng trong các hệ thống khí tượng thủy văn, thăm dò khai thác dầu khí, nông nghiệp, công nghệ tin sinh học.

Đối với danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, số lượng sản phẩm đã giảm từ 130 sản phẩm còn 107 sản phẩm. Trong đó, một số sản phẩm công nghệ cao mới được bổ sung là sản phẩm đầu ra của các công nghệ mới được ưu tiên đầu tư phát triển, cụ thể như: hệ thống, thiết bị, phần mềm, phân tích nhận dạng, dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo; thiết bị, mô-đun, phần mềm, nền tảng, giải pháp tích hợp loT và dịch vụ nền tảng IoT; thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch vụ công nghệ chuỗi khối (Blockchain);  Thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo (Virtual reality), thực tại tăng cường (Augmented reality) và thực tại trộn (Mixed reality); Mô hình thông tin công trình (Building Information Model-BIM)….

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và thay thế các quy định trước đây có liên quan đến danh mục công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, khuyến khích phát triển.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do và Biện pháp phòng vệ thương mại: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam”(18/11/2020)
Thông tin hội thảo “Thị trường các nước Nam Á và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào khu vực Nam Á”(4/11/2020)
Thông tin Hội thảo Phòng vệ thương mại Công cụ bảo vệ lợi ích ngành sản xuất nội địa trong bối cảnh hội nhập(28/10/2020)
Thông tin cấp C/O mẫu D cho các doanh nghiệp trong KCX-KCN TP. Hồ Chí Minh(25/9/2020)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38819196