Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu
Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Các giải pháp ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác kết nối ngân hàng – doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác kết nối ngân hàng – doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 2174/NHNN-VP ngày 30/3/2017 để kịp thời hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp nhằm ổn định và phát triển sản xuất, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) phối hợp với Sở Công Thương và một số ngân hàng thương mại tổ chức hội nghị giới thiệu về chính sách hỗ trợ của Thành phố đối với lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Hội nghị dự kiến tổ chức thành 3 đợt trong quí III/2017 tại hội trường của Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng KCN để doanh nghiệp thuận tiện tham gia, cụ thể:

  • Đợt 1: dự kiến vào ngày 13/7/2017 tại hội trường KCN Tân Tạo (các doanh nghiệp KCN Tân Tạo).

  • Đợt 2: dự kiến vào ngày 18/7/2017 tại hội trường KCN Vĩnh Lộc (các doanh nghiệp KCN Vĩnh Lộc).

  • Đợt 3: dự kiến vào ngày 20/7/2017 tại hội trường KCN Tân Bình (các doanh nghiệp KCN Tân Bình).

Ban Quản lý đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp quan tâm và đăng ký tham gia Hội nghị.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
33584199