Liên kết website Liên kết website

Hình ảnh hoạt động Hình ảnh hoạt động
Các đơn vị trực thuộc Các đơn vị trực thuộc


 

 

Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương (25/10/2018 21:04)

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/VBHN-BCT ngày 01/10/2018 quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa...


Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/VBHN-BCT ngày 01/10/2018 quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Thông tư này được hợp nhất từ các thông tư sau:

  • Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2012.

  • Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Thông tin về phương án cắt, giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương giai đoạn 2019-2020(24/10/2018)
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT(24/10/2018)
Thông tin Đối thoại giữa doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố(19/10/2018)
Thông tin tiếp đoàn METI-KANSAI(17/10/2018)
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  

Số lượt truy cập Số lượt truy cập
38641756